Provozní doba
V případě potřeby je možná telefonická domluva mimo pracovní dobu.
Po, Út, Čt: 8 - 16 hod
St: 8 - 18 hod
Pá: 8 - 15 hod
Fotogalerie

Slevy pro studenty

JASYKO Dokument
vazba a tisk diplomových prací

Výhodné ceny
diplomových prací!!!

 • Kopírování, tisk
 • Vazby diplomových prací
 • Kancelářské potřeby
 • Školní potřeby (sešity, pastelky, fixy, barvy, křídy...)
 • Papírnictví (dortové krabice, kelímky, balicí papír, stuhy)
 • Drobné dárky (puzzle, korálky, kreativní sety, vyšívání)
 • Vánoční pohledy, obálky
 • Hračky
 • Upomínkové předměty

Otevírací doba:

V případě potřeby je možná telefonická domluva mimo pracovní dobu.

Po: 8 - 16 hod
Út: 8 - 16 hod
St: 8 - 18 hod
Čt: 8 - 16 hod
Pá: 8 - 15 hod

Kontakt:

JASYKO DOKUMENT
Purkyňova 45
612 00 Brno
tel.: 541 590 553
mobil: 724 372 780
copy@jasyko.cz

Sortiment, služby:

 • kopírovací služby - čb/ barevné A3, A4, velkoformát až A0
 • tisk v libovolném množství
 • výroba razítek
 • vazby - kroužková, drátěná, termo, chanel
 • vazba a ražba diplomových prací
 • tvorba a tisk vizitek (promočních oznámení, hlavičkových papírů)
 • kancelářský papír, obálky, tiskopisy, etikety
 • školní potřeby (sešity, pravítka, kružítka...)
 • psací, lepící a korekční potřeby
 • sešívačky, děrovačky
 • nůžky, řezačky
 • skartovačky, laminátory
 • vazače na kroužkovou, drátěnou a tepelnou vazbu
 • spotřební materiál na vazbu a laminování
 • potřeby pro archivaci (pořadače, prospektové obaly, rychlovazače, slohy...)
 • nástěnky, tabule, flip-charty
 • cartridge, tonery (na objednávku)
 • CD, DVD
 • fólie do zpětných projektorů
 • kalkulačky
 • vypalování dat, potisk CD a DVD

Ochrana osobních údajů e-shopu Jasyko s.r.o.

 1. Společnost Jasyko s.r.o., Purkyňova 45, 612 00 Brno, IČO 28304454 DIČ CZ28304454, zapsaná u v Obchodním rejstříku KS v Brně oddíl C, vložka 59964 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo
 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv, zasláním e-mailu na adresu  jasyko@jasyko.cz, odhlásit.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Jasyko s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
 1. Česká pošta, s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
 2. GEIS Parcel CZ s.r.o., Zemská211/1,337 01 Ejpovice, IČO 63077051
 3. TOPTRANS EU, a.s., U Plynárny 99, 101 36 Praha 10, IČO 28202376

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese jasyko@jasyko.cz 
 2. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.jasyko.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek

 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.